[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2022 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.ลำปาง ลำพูน
Paperless Office พ.ศ. 2565  
ส่งคืนเรื่องทุน อบจ.ลำพูน เนื่องจากหมดระยะเวลาที่กำหนด ขอส่งคืนช่องโรงเรียน คะ หน้าแรก   ข่าวสาร   ข้อมูลโรงเรียน   ปฏิทินการใช้รถยนต์   Smart Obec  

เรื่อง : โรงเรียนเมืองมายวิทยา ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง ได้นำเนินการพ่นหมกควันกำจัดยุงลาย เพื่อลดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่โรงเรียนเมืองมายวิทยา
ผู้เขียน : โรงเรียนเมืองมายวิทยา
วันที่   7   มิถุนายน   2565
เข้าชม : 8
Bookmark and Share


 วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนเมืองมายวิทยา ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางได้นำเนินการพ่นหมกควันกำจัดยุงลาย เพื่อลดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่โรงเรียนเมืองมายวิทยา และในตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 27 มิ.ย. 2565
     จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ เพื่อเชิดชูเกียรติท่านสุนทรภู่ 27 มิ.ย. 2565
     ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ 27 มิ.ย. 2565
     ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเมืองมายวิทยา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 27 มิ.ย. 2565
     ประชุมคณะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร สถานศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเมืองมายวิทยา 27 มิ.ย. 2565


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
My Office V 6.4 final- 2021 Copyright @T&T-2021 All rights reserved.