[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2022 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.ลำปาง ลำพูน
Paperless Office พ.ศ. 2565  
ส่งคืนเรื่องทุน อบจ.ลำพูน เนื่องจากหมดระยะเวลาที่กำหนด ขอส่งคืนช่องโรงเรียน คะ หน้าแรก   ข่าวสาร   ข้อมูลโรงเรียน   ปฏิทินการใช้รถยนต์   Smart Obec  

เรื่อง : โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนขาดแคลนคุณทรัพย์ จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ผู้เขียน : โรงเรียนเมืองมายวิทยา
วันที่   1   สิงหาคม   2565
เข้าชม : 4
Bookmark and Share


วันจันทรที่ ๓ สิงหาคม 256๕ นางสาวปิยะณัฐ นันทการณ์ และนางสาวปทิตตา ปัญญากุลครูโรงเรียนเมืองมายวิทยา ได้รับมอบหมายให้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เข้าร่วมรับทุนการศึกษาในโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนขาดแคลนคุณทรัพย์จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๕ คน คือ นายคณาธิป  เกตุแก้ว นายสุวิจักขณ์ นุหล้า นายวรฤทธิ์ เป็นกล นายภัทรดนัย โสภา และนายณัฐวุฒิ กาวินันท์ โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางเป็นผู้มอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ชั้น ๓ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนขาดแคลนคุณทรัพย์ จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 1 ส.ค. 2565
     พิธีถวายพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 27 ก.ค. 2565
     กิจกรรมประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕6๕ 18 ก.ค. 2565
     ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเมืองมายวิทยา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 18 ก.ค. 2565
     การตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 18 ก.ค. 2565


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
My Office V 6.4 final- 2021 Copyright @T&T-2021 All rights reserved.