[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2022 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.ลำปาง ลำพูน

เรื่อง : 1
ผู้เขียน : โรงเรียนเมืองมายวิทยา
วันที่   18   กรกฏาคม   2565
เข้าชม : 118
Bookmark and Share


 

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนเมืองมายวิทยา จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา 256๕ โดยมีคุณอัมพร ฤทธิ์ดี
เป็งโต ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองมายวิทยา เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการภาคี คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และพิธีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม นักเรียนจิตอาสา ร่วมรับฟังนโยบายโรงเรียนจากผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร เพื่อจัดการเรียนการสอน พัฒนานักเรียนร่วมกัน และรับเงินค่าอุปกณ์การเรียน รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน

ตามแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     1 27 ต.ค. 2565
     1 27 ต.ค. 2565
     1 27 ต.ค. 2565
     1 27 ต.ค. 2565
     1 27 ต.ค. 2565


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
My Office V 6.4 final- 2021 Copyright @T&T-2021 All rights reserved.