[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2022 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.ลำปาง ลำพูน
Paperless Office พ.ศ. 2565  
ส่งคืนเรื่องทุน อบจ.ลำพูน เนื่องจากหมดระยะเวลาที่กำหนด ขอส่งคืนช่องโรงเรียน คะ หน้าแรก   ข่าวสาร   ข้อมูลโรงเรียน   ปฏิทินการใช้รถยนต์   Smart Obec  

เรื่อง : ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเมืองมายวิทยา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ผู้เขียน : โรงเรียนเมืองมายวิทยา
วันที่   18   กรกฏาคม   2565
เข้าชม : 10
Bookmark and Share


 

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนเมืองมายวิทยา จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา 256๕ โดยมีคุณอัมพร ฤทธิ์ดี
เป็งโต ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองมายวิทยา เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการภาคี คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และพิธีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม นักเรียนจิตอาสา ร่วมรับฟังนโยบายโรงเรียนจากผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร เพื่อจัดการเรียนการสอน พัฒนานักเรียนร่วมกัน และรับเงินค่าอุปกณ์การเรียน รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน

ตามแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนขาดแคลนคุณทรัพย์ จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 1 ส.ค. 2565
     พิธีถวายพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 27 ก.ค. 2565
     กิจกรรมประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕6๕ 18 ก.ค. 2565
     ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเมืองมายวิทยา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 18 ก.ค. 2565
     การตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 18 ก.ค. 2565


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
My Office V 6.4 final- 2021 Copyright @T&T-2021 All rights reserved.