[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2022 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.ลำปาง ลำพูน
Paperless Office พ.ศ. 2565  
ส่งคืนเรื่องทุน อบจ.ลำพูน เนื่องจากหมดระยะเวลาที่กำหนด ขอส่งคืนช่องโรงเรียน คะ หน้าแรก   ข่าวสาร   ข้อมูลโรงเรียน   ปฏิทินการใช้รถยนต์   Smart Obec  

เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเมืองมายวิทยา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ผู้เขียน : โรงเรียนเมืองมายวิทยา
วันที่   27   มิถุนายน   2565
เข้าชม : 19
Bookmark and Share


 วันที่ 23 มิถุนาย 2565 โรงเรียนเมืองมายวิทยา จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน โดยมีคุณอัมพร ฤทธิ์ดีเป็งโต ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองมายวิทยา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร และคณะผู้บริหารโรงเรียนเมืองมายวิทยา ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายทางการศึกษา และร่วมปรึกษาหารือ พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน เพื่อรับทราบผลการดำเนินของโรงเรียนในภาพรวม กำหนดทิศทางการปรึกษาหารือวางแผน เกี่ยวกับพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนในปีการศึกษาต่อไป ณ ห้องอาเซียนศึกษา โรงเรียนเมืองมายวิทยาข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนขาดแคลนคุณทรัพย์ จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 1 ส.ค. 2565
     พิธีถวายพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 27 ก.ค. 2565
     กิจกรรมประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕6๕ 18 ก.ค. 2565
     ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเมืองมายวิทยา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 18 ก.ค. 2565
     การตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 18 ก.ค. 2565


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
My Office V 6.4 final- 2021 Copyright @T&T-2021 All rights reserved.