[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2022 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.ลำปาง ลำพูน
Paperless Office พ.ศ. 2565  
ส่งคืนเรื่องทุน อบจ.ลำพูน เนื่องจากหมดระยะเวลาที่กำหนด ขอส่งคืนช่องโรงเรียน คะ หน้าแรก   ข่าวสาร   ข้อมูลโรงเรียน   ปฏิทินการใช้รถยนต์   Smart Obec  


ผู้เขียน : โรงเรียนเมืองมายวิทยา
7 มิ.ย. 2565
โรงเรียนเมืองมายวิทยา ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง ได้นำเนินการพ่นหมกควันกำจัดยุงลาย เพื่อลดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่โรงเรียนเมืองมายวิทยา
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนเมืองมายวิทยา
7 มิ.ย. 2565
ปฐมนิเทศข้าราชการครู พนักงานราชการ และนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเมืองมายวิทยา
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนเมืองมายวิทยา
7 มิ.ย. 2565
ยินดีต้อนรับ นางสาวนิภาพรรณนา หอระดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ที่ได้รับการบรรจุตำแหน่งพนักงานราชการโรงเรียนเมืองมายวิทยา
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนเมืองมายวิทยา
7 มิ.ย. 2565
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองมายวิทยารุ่นแรก ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนเมืองมายวิทยา
7 มิ.ย. 2565
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ซ้อมความเข้าใจ การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
อ่านต่อ...

จำนวน 3 หน้า   1 2 3


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
My Office V 6.4 final- 2021 Copyright @T&T-2021 All rights reserved.